mobius

Organizacja Odzysku Opakowań

TORENT S.A.

______________________________________________________________________________________

(dawniej Eco-System S.A.)

obrazek kontakt

Kontakt

Organizacja Odzysku Opakowań TORENT S.A.

Siedziba:

ul. Fosa 3, 02-768 Warszawa

Tel/fax:22-836-09-77, 222-701-227

Adres do korespondencji

Biuro Zarządu:

ul. Kolejowa 15/17, 01-217 Warszawa

Tel/fax: 22 836-09-77, email : biuro@torent.com.pl

Inne dane

NIP:527-26-15-296 ; BDO: 0000 300 98 ; KRS: 0000 579273 ; REGON: 142075090

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, Kapitał Zakładowy 2.500.000,-PLN opłacony w całości