mobius

Organizacja Odzysku Opakowań

TORENT S.A.

______________________________________________________________________________________

(dawniej Eco-System S.A.)

Audyt-Przegląd Środowiskowy

Zakres audytu:

1.Ustalenie potrzeb i zobowiązań Przedsiębiorcy pod kątem realizacji zobowiązań wynikających z przepisów prawa.

2. Weryfikacja posiadanych zezwoleń i decyzji administracyjnych.

3.Weryfikacja sposobu ustalania rodzaju opakowań stanowiących podstawę obowiązku recyklingu a także wyliczania ich masy.

4.Weryfikacja sposobu prowadzenia ewidencji opakowań.

5. Weryfikacja obowiązków sprawozdawczych.

Audyt-Przegląd Środowiskowy pozwoli odpowiedzieć na pytania:

 • Jakie zezwolenia na wytwarzanie odpadów musi posiadać Przedsiębiorca?
 • Jakie odpady podlegają obowiazkowi odzysku i recyklingu?
 • Jak prowadzić ewidencję opakowań?
 • Jaki rodzaj sprawozdawczości obowiązuje Przedsiębiorcę?
 • Audyt-Przegląd Środowiskowy skierowany jest do Przedsiębiorców wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach:

 • producentów,
 • importerów,
 • nabywców wewnątrzwspólnotowych,
 • jednostek handlu,
 • Korzyści wynikające z przeprowadzenia Audytu:

 • Zapewnienie bezpieczeństwa prawnego Przedsiębiorcy-zminimalizowanie ryzyka kar z tytułu niedopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczącego gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
 • Wskazanie możliwości zoptymalizowania kosztów związanych z odzyskiem i recyklingiem opakowań.
 • Audyt przeprowadzany jest przez wykwalifikowanych pracowników posiadających fachową wiedzę i odpowiednie zezwolenia, co daje gwarancję rzetelności i profesjonalizmu.